APPARTEMENTEN

Een appartement is een individuele woning in een groter gebouw met gemeenschappelijke delen. Een appartement kan zowel onderdeel zijn van een klein appartementencomplex als van een torenflat.

Bent u een woningbouwvereniging, corporatie, gemeente of projectontwikkelaar? VBA schetst, tekent en begeleidt het hele traject van idee tot en met de eindoplevering.

Met alle grote en kleine zaken wordt rekening gehouden. Of dit nu de gemeentelijke regels zijn, of de wensen van toekomstige bewoners die samen gaan bouwen. Het is allemaal mogelijk.

Regelgeving is steeds aan verandering onderhevig en het bouwbesluit wordt straks gewijzigd naar de Omgevingswet, deze treedt per 1 januari 2024 in werking. Hiermee wordt natuurlijk rekening gehouden in het proces van idee tot aan de uitvoering.

VBA verzorgt eveneens het oprichten van de Vereniging van Eigenaren en desgewenst het totale beheer van het innen van de voorschotbijdragen tot en met het meerjaren onderhoud.